ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 25/05/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 25/05/60 16.2027
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 25/05/60 10.2712
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 25/05/60 14.7172
ASP-STRATEGIC 24/05/60 8.8537
ASP-S&P500 24/05/60 27.0656
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 25/05/60 25.7803
ASP-FRF 25/05/60 14.2586
ASP-MRF 25/05/60 25.0703
ASP-GLTF 25/05/60 22.3555
ASP-LTF 25/05/60 16.1014
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index