ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 22/05/58
ประกาศเลิกกอง ASP-STARS7คอลัมน์ Money Cafe : ตอน เล็งโอกาสจาก..."เศรษฐกิจดิจิทัล"
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 22/05/58 15.7348
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 22/05/58 10.2883
ASP-SET50FUTURES 22/05/58 18.4378
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 22/05/58 15.6597
ASP-STRATEGIC 21/05/58 10.7883
ASP-S&P500 21/05/58 23.8318
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 22/05/58 25.2464
ASP-FRF 22/05/58 13.8665
ASP-MRF 22/05/58 24.2011
ASP-GLTF 22/05/58 22.3461
ASP-LTF 22/05/58 16.7692
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index