ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 27/04/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 27/04/58 15.7146
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 27/04/58 10.3730
ASP-SET50FUTURES 27/04/58 18.7687
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 27/04/58 15.9163
ASP-STRATEGIC 27/04/58 10.8700
ASP-S&P500 27/04/58 23.5360
ASP-NGF 27/04/58 10.3777
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 27/04/58 25.4540
ASP-FRF 27/04/58 13.8052
ASP-MRF 27/04/58 24.3901
ASP-GLTF 27/04/58 22.5315
ASP-LTF 27/04/58 16.9077
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index