ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 24/10/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 24/10/57 15.5423
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 24/10/57 11.2608
ASP-SET50FUTURES 24/10/57 18.5788
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 24/10/57 12.9638
ASP-STRATEGIC 22/10/57 9.4955
ASP-S&P500 22/10/57 21.3331
ASP-NGF 22/10/57 8.1067
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 24/10/57 25.6271
ASP-FRF 24/10/57 13.5007
ASP-MRF 24/10/57 24.5357
ASP-GLTF 24/10/57 22.6985
ASP-LTF 24/10/57 17.4942
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index