ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 05/02/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 05/02/59 15.9107
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 05/02/59 9.0585
ASP-SET50FUTURES 05/02/59 15.4605
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 05/02/59 10.9582
ASP-STRATEGIC 04/02/59 8.2655
ASP-S&P500 04/02/59 21.5865
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 05/02/59 22.7206
ASP-FRF 05/02/59 14.0721
ASP-MRF 05/02/59 21.9946
ASP-GLTF 05/02/59 20.0421
ASP-LTF 05/02/59 15.0125 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย