ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 31/07/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 31/07/57 15.4642
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 31/07/57 11.0660
ASP-SET50FUTURES 31/07/57 18.3722
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 31/07/57 9.8499
ASP-S&P500 31/07/57 21.3492
ASP-HSI 31/07/57 13.8184
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 31/07/57 25.1862
ASP-FRF 31/07/57 13.3752
ASP-MRF 31/07/57 24.0794
ASP-GLTF 31/07/57 22.3067
ASP-LTF 31/07/57 17.1920
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index