ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 04/08/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 04/08/58 15.7878
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 04/08/58 9.7690
ASP-SET50FUTURES 04/08/58 17.1205
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 04/08/58 10.2103
ASP-S&P500 04/08/58 23.4281
ASP-HSI 04/08/58 13.7859
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 04/08/58 23.9468
ASP-FRF 04/08/58 13.9427
ASP-MRF 04/08/58 23.0132
ASP-GLTF 04/08/58 21.2114
ASP-LTF 04/08/58 15.8954
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index