ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 16/01/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 16/01/60 16.1258
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 16/01/60 10.0644
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 13/01/60 8.3957
ASP-S&P500 13/01/60 25.6936
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 16/01/60 25.1627
ASP-FRF 16/01/60 14.1520
ASP-MRF 16/01/60 24.2642
ASP-GLTF 16/01/60 22.0777
ASP-LTF 16/01/60 16.1273
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index