ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 29/04/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 29/04/59 15.9661
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 29/04/59 9.6190
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 29/04/59 11.9437
ASP-STRATEGIC 28/04/59 8.0935
ASP-S&P500 28/04/59 23.3314
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 29/04/59 24.1153
ASP-FRF 29/04/59 14.1222
ASP-MRF 29/04/59 23.2309
ASP-GLTF 29/04/59 21.2817
ASP-LTF 29/04/59 15.4037 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย