ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 26/07/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 26/07/59 16.0199
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 26/07/59 10.4158
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 26/07/59 12.7683
ASP-STRATEGIC 25/07/59 8.0676
ASP-S&P500 25/07/59 24.4120
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 26/07/59 26.0440
ASP-FRF 26/07/59 14.1219
ASP-MRF 26/07/59 25.1358
ASP-GLTF 26/07/59 23.0556
ASP-LTF 26/07/59 16.6874
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index