ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 19/12/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 19/12/57 15.5940
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 19/12/57 11.1058
ASP-SET50FUTURES 19/12/57 18.4067
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 19/12/57 12.9064
ASP-STRATEGIC 18/12/57 9.8640
ASP-S&P500 18/12/57 22.8958
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 19/12/57 25.2978
ASP-FRF 19/12/57 13.6051
ASP-MRF 19/12/57 24.2152
ASP-GLTF 19/12/57 22.3822
ASP-LTF 19/12/57 17.2506
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index