ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 20/10/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 20/10/57 15.5386
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 20/10/57 11.2038
ASP-SET50FUTURES 20/10/57 18.4838
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 20/10/57 12.8291
ASP-S&P500 20/10/57 21.0630
ASP-NGF 20/10/57 8.1116
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 20/10/57 25.4962
ASP-FRF 20/10/57 13.4950
ASP-MRF 20/10/57 24.4089
ASP-GLTF 20/10/57 22.5816
ASP-LTF 20/10/57 17.4048
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index