ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 25/11/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 25/11/58 15.8616
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 25/11/58 9.1788
ASP-SET50FUTURES 25/11/58 16.4998
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 25/11/58 12.8074
ASP-STRATEGIC 24/11/58 9.6269
ASP-S&P500 24/11/58 23.4666
ASP-NGF 24/11/58 10.0390
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 25/11/58 22.9449
ASP-FRF 25/11/58 13.9942
ASP-MRF 25/11/58 22.1238
ASP-GLTF 25/11/58 20.3047
ASP-LTF 25/11/58 15.2133 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย