ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 31/03/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 31/03/58 15.6918
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 31/03/58 10.2230
ASP-SET50FUTURES 31/03/58 18.0945
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 31/03/58 13.9219
ASP-STRATEGIC 31/03/58 10.3119
ASP-S&P500 31/03/58 23.0246
ASP-NGF 31/03/58 9.8691
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 31/03/58 25.0845
ASP-FRF 31/03/58 13.7592
ASP-MRF 31/03/58 24.0304
ASP-GLTF 31/03/58 22.2044
ASP-LTF 31/03/58 16.6610
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index