ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 27/01/58

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 27/01/58 15.6299
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 27/01/58 10.6363
ASP-SET50FUTURES 27/01/58 19.2752
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 27/01/58 13.7861
ASP-STRATEGIC 26/01/58 9.9177
ASP-S&P500 26/01/58 22.8553
ASP-NGF 26/01/58 8.9668
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 27/01/58 26.0827
ASP-FRF 27/01/58 13.6690
ASP-MRF 27/01/58 24.9651
ASP-GLTF 27/01/58 23.0909
ASP-LTF 27/01/58 17.7988
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index