ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 23/07/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 23/07/57 15.4568
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 23/07/57 11.4017
ASP-SET50FUTURES 23/07/57 18.8738
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 23/07/57 13.2839
ASP-STRATEGIC 22/07/57 9.7758
ASP-S&P500 22/07/57 21.7561
ASP-NGF 22/07/57 8.8503
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 23/07/57 25.9603
ASP-FRF 23/07/57 13.3712
ASP-MRF 23/07/57 24.8193
ASP-GLTF 23/07/57 22.9936
ASP-LTF 23/07/57 17.7227
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index