ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 09/10/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 09/10/58 15.8302
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 09/10/58 9.5830
ASP-SET50FUTURES 09/10/58 17.0960
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 09/10/58 12.6506
ASP-STRATEGIC 08/10/58 9.3508
ASP-S&P500 08/10/58 22.5785
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 09/10/58 23.7881
ASP-FRF 09/10/58 13.9663
ASP-MRF 09/10/58 22.8941
ASP-GLTF 09/10/58 21.0725
ASP-LTF 09/10/58 15.7977PROMOTION
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index