ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 28/03/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 28/03/60 16.1682
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 28/03/60 10.2514
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 28/03/60 14.0399
ASP-STRATEGIC 27/03/60 8.4874
ASP-S&P500 27/03/60 26.3653
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 28/03/60 25.4779
ASP-FRF 28/03/60 14.2115
ASP-MRF 28/03/60 24.9159
ASP-GLTF 28/03/60 21.9045
ASP-LTF 28/03/60 15.8797
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index