ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 30/05/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 30/05/59 15.9835
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 30/05/59 9.8195
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 30/05/59 11.8482
ASP-STRATEGIC 27/05/59 8.1813
ASP-S&P500 27/05/59 23.6543
ASP-NGF 27/05/59 8.1271
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 30/05/59 24.6202
ASP-FRF 30/05/59 14.0734
ASP-MRF 30/05/59 23.7056
ASP-GLTF 30/05/59 21.7304
ASP-LTF 30/05/59 15.7261 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index