ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 29/08/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 29/08/57 15.4911
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 29/08/57 11.6037
ASP-SET50FUTURES 29/08/57 19.1360
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 29/08/57 13.7818
ASP-STRATEGIC 29/08/57 9.8393
ASP-S&P500 29/08/57 22.0557
ASP-NGF 29/08/57 8.8558
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 29/08/57 26.4147
ASP-FRF 29/08/57 13.4067
ASP-MRF 29/08/57 25.2672
ASP-GLTF 29/08/57 23.3935
ASP-LTF 29/08/57 18.0325
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index