ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 02/03/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 02/03/58 15.6612
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 02/03/58 10.3706
ASP-SET50FUTURES 02/03/58 18.8277
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 02/03/58 13.8280
ASP-STRATEGIC 02/03/58 10.1981
ASP-S&P500 02/03/58 23.5175
ASP-NGF 02/03/58 9.7776
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 02/03/58 25.4476
ASP-FRF 02/03/58 13.6898
ASP-MRF 02/03/58 24.3677
ASP-GLTF 02/03/58 22.5295
ASP-LTF 02/03/58 16.9064
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index