ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 30/10/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 30/10/57 15.5466
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 30/10/57 11.5027
ASP-SET50FUTURES 30/10/57 18.8790
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 30/10/57 13.2036
ASP-STRATEGIC 29/10/57 9.6145
ASP-S&P500 29/10/57 21.9089
ASP-NGF 29/10/57 8.3864
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 30/10/57 26.1945
ASP-FRF 30/10/57 13.5031
ASP-MRF 30/10/57 25.0776
ASP-GLTF 30/10/57 23.2031
ASP-LTF 30/10/57 17.8794
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index