ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 20/07/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 20/07/60 16.2364
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 20/07/60 10.3135
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 20/07/60 15.4606
ASP-STRATEGIC 19/07/60 9.0508
ASP-S&P500 19/07/60 27.7734
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 20/07/60 26.8288
ASP-FRF 20/07/60 14.3209
ASP-MRF 20/07/60 25.2310
ASP-GLTF 20/07/60 23.0121
ASP-LTF 20/07/60 16.3689
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index