ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 03/07/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 03/07/58 15.7655
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 03/07/58 10.0960
ASP-SET50FUTURES 03/07/58 17.8187
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 03/07/58 14.7461
ASP-STRATEGIC 02/07/58 10.3258
ASP-S&P500 02/07/58 23.2262
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 03/07/58 24.7750
ASP-FRF 03/07/58 13.9004
ASP-MRF 03/07/58 23.7705
ASP-GLTF 03/07/58 21.9291
ASP-LTF 03/07/58 16.4558
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index