ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 22/08/57

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 22/08/57 15.4846
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 22/08/57 11.5836
ASP-SET50FUTURES 22/08/57 19.0901
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 22/08/57 13.9393
ASP-STRATEGIC 21/08/57 9.8318
ASP-S&P500 21/08/57 21.9084
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 22/08/57 26.3695
ASP-FRF 22/08/57 13.3970
ASP-MRF 22/08/57 25.2259
ASP-GLTF 22/08/57 23.3561
ASP-LTF 22/08/57 18.0039
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index